Vés al contingut

Església Nova

Municipi:
Torrebesses
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural material
Període històric:
Edat contemporània

L’Església “Nova” o església que va matar el fred, com la coneixen alguns, es troba a la part baixa del municipi de Torrebesses. L’edifici es va començar a construir el 1869 quan el poble va tenir la necessitat d’una església més gran a causa de l’ augment de població. Havia de ser pagada amb les aportacions de tots els veïns. La persona que va impulsar la idea va ser l’ alcalde Tomàs Ballesté, juntament amb el rector i el bisbe de Lleida.

El dia 24 de setembre de 1869 es va beneir la primera pedra. El pressupost de la nova construcció va ser de 105.000 pta. aproximadament. Havia de ser tota de pedra picada i prometia esdevenir un exemple únic al Segrià Sec en les acaballes del segle XIX, però es va aturar al cap d’un any. El motiu de l’aturada va ser la crisi econòmica que va seguir als intensos freds i gelades de l’hivern del 1869-1870 que malmeteren molt la producció agrícola i provocaven un gran daltabaix al poble. A més, hi havia un clima de divisió i inseguretat en la situació política del país.

L’alcalde va haver de vendre les seves finques per fer front al deute que havia provocat la construcció d’ una part de l’església, la qual va suposar la seva ruïna.

La plaça que s’ha construït en l’ interior de les parets d’aquesta església porta el nom de l’ alcalde que es va arruïnar “Tomàs Ballesté”.

ESO

Dimensió històrica:

CCBB 1- Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

Activitat 1 - Fer una introducció de l’època i que els alumnes sàpiguen com es vivia en aquells temps: economia, religió, art… i respondre a unes preguntes sobre això.

Dimensió cultural i artística

CCBB9 - Valorar el patrimoni com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Activitat 1 - Ensenyar-los els diferents estils arquitectònics i que ells mateixos descobreixin quin tenen davant. Observar l’església, els seus racons, els materials com està construïda, la forma de les finestres i la seva grandària.

Batxillerat

Des del Batxillerat d’arts podem treballar aquests continguts en les matèries de modalitat com el dibuix artístic i/ o tècnic i història. Pel que fa al Batxillerat d’humanitats i ciències socials es pot treballar en geografia i també dins la història de l’art. A més a més, de les matèries específiques de religió i en el treball de recerca.

Formació Professional

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir d’ activitats pràctiques programades per desplegar el currículum. En la Formació professional i els Cicles formatius, les competències professionals van lligades en bona part, a projectes d’intervenció en el territori, i pràctiques reals vinculades a les professions que s’estudien. Aquestes activitats van lligades a Mòduls professionals de cada família professional.

A continuació us fem una relació de les famílies professionals que poden aprofitar aquesta sortida i treballar competències i Mòduls professionals concrets.

  • Família professional de Serveis a la Comunitat, donades les branques que treballa en quan a gestió cultural i turisme el CFGS d’Animació Sociocultural i Turística.

CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSITCA: Mòduls Professionals d’Animació i Gestió Cultural i Projectes d’Animació Sociocultural i Turística

  • Família professional d’Hoteleria i Turisme, donat el treball que es realitza en els Cicles formatius Guia, Informació i Assistències Turístiques.

CFGS GUIA INFORMACIÓ I ASSITÈNCIES TURÍSTIQUES: Mòduls Professionals de Recursos Turístics, Disseny de productes turístics i Màrqueting turístic.