Vés al contingut

Fruiters

Municipi:
Corbins
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni natural
Període històric:
Món actual

Els fruiters de Corbins ens ofereixen la possibilitat de conèixer de prop els camps de fruita i l'agricultura de regadiu. Podem observar els canvis estacionals del paisatge, les diferents etapes del cicle de vida de l'arbre fruiter, el procés de recol·lecció i les tasques dels pagesos. La varietat de cultius permet observar les diferents etapes del cicle de vida de l'arbre fruiter. Es poden visitar camps de: cirerers, presseguers, nectarina, pomers, perers.

- Primavera: la floració blanca o rosada segons la varietat, pol·linització i fulles substituint les flors per un verd intens.

- Primavera i estiu (maig-juny): creixement del fruit: cireres i nectarines.

- Estiu: maduració i collita de préssecs  i nectarines

-Tardor: coloració rogenca de les fulles i collita de poma i pera.

Infantil

Capacitats curriculars:   

Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa:

Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

Continguts Clau:

Àrea de Descoberta de l’entorn:

 • Observació i identificació de l’entorn natural: paisatges, arbres, flor, fulla, fruita dolça.

Activitat:

 • Observació directa del paisatge segons l'època de l’any.
 • Observació i dibuix al natural l’arbre fruiter.
 • Investigació de com són la flor i/o el fruit.
 • Percepció sensorial de les diferents característiques dels elements naturals.
 • Identificació dels diferents fruiters.

*Segons què es vulgui observar (flor, fulla, fruit...) caldrà tenir en compte  la varietat i l’època de l’any.

 

Primària

Àmbit de coneixement del medi

Competències curriculars:   

Dimensió món actual

 • C1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
 • C4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Continguts Clau:

 • espai geogràfic
 • ecosistema i paisatge

Activitat:

Observació directa del paisatge i les característiques dels fruiters.  *Segons què es vulgui observar caldrà tenir en compte l’època de l’any.

 • observar i descriure el paisatge.
 • identificar els diferents arbres fruiters.
 • fotografiar / descriure les feines de la pagesia: plantar, collir, esporgar, ensofatar, etc.
 • debatre sobre :
  • el cultiu ecològic vs el cultiu intensiu
  • com afecta el turisme a l’agricultura? quina implicació té el turisme en una població agrícola?
Formació Adults

GES 1 Ciències Naturals:

Continguts:Caracterització de la nutrició autòtrofa (fotosíntesi) com a procés cel·lular d'utilització de la matèria inorgànica del medi i l’energia solar per elaborar les seves estructures.

Activitats:

1.Reconèixer, a partir de l’observació directa evidències de cadascuna de les característiques dels arbres i plantes que hi ha en un camp de fruiters; es nodreixen, es relacionen, es reprodueixen i estan formats per cèl·lules, utilitzar-les per justificar què és un ésser viu. Fer-ne una notació científica.

2. Analitzar els camps de Corbins: els seus components, els principals tipus d’interacció entre ells, les cadenes tròfiques més rellevants i el flux de matèria i energia que s’hi estableix, i també les possibles successions ecològiques causades per la modificació real o teòrica de diferents variables del sistema.