Vés al contingut

Necròpolis de les Roques de Sant Formatge - Seròs

Municipi:
Seròs
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural material
Període històric:
Prehistòria

Es tracta d'un camp de túmuls que presenta tota una tipologia d'enterraments d'incineració: túmuls circulars i rectangulars, amb superposicions. El conjunt d'urnes recuperades a l'excavació (52 urnes segons els seus excavadors) presenten una cronologia dels segles VIII al VI aC.

Dins dels túmuls documentats es poden establir diferents tipologies d'incineració: túmuls senzills, amb cista-fossa i alguns d'estructura rectangular. Les tapadores de les inhumacions són de pedra i presenten el conegut com "forat de l'ànima".

A continuació nomenem les competències claus que es poden desenvolupar a través d'aquest element patrimonial:

  • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
  • Competència en consciència i expressió culturals.
  • Competència ciutadana

També especifiquem els vectors que es treballen:

  • Aprenentatges competencials
  • Universalitat del currículum
  • Ciutadania democràtica i consciència global
Primària

En l'etapa d'educació primària considerem que la Necròpolis de les Roques de Sant Formatge es pot treballar a Cicle Superior.

Les àrees des de les quals es pot afrontar aquest element patrimonial són:

- Coneixement del Medi

- Matemàtiques

- Educació en Valors Cívics i Ètics.

ESO

En l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria considerem que la Necròpolis de les Roques de Sant Formatge es pot treballar 1r de la ESO.

Les àrees des de les quals es pot treballar aquest element patrimonial són:

- Ciències Socials

- Matemàtiques

- Ciències Naturals.

Formació Adults

la Necròpolis de les Roques de Sant Formatge es pot treballar a la Formació d'Adults dins la matèria de Ciències Socials.